Вътрешна, външна и комбинирана топлоизолация | Тех Инвест Строй

Технология на монтажа

 1. Фасадата се почиства от кухата и увредена мазилка.
 2. Предварително обработените платна се залепват за стената.
  • Ако повърхността на стената е грапава, се намазват само ъглите на платното и се оставят 2 “топки” с лепилна смес по средата на платното.
  • Ако стената е сравнително равна, се намазва цялата повърхност на платното.
 3. Поставяне на закрепващи дюбели.
  • Дюбелите се поставят едновременно със залепването на платната, за ограничаване възможността от разместване.
 4. Закрепване на армираща мрежа и слагане на армираща шпакловка.
  • Процеса е технологично неделим, тъй като мрежата се закрепва с нанасянето на шпакловката.
 5. Нанасяне на повърхностна мазилка.
 6. Монтиране на козирки над изолацията (по желание на клиента).
  • Монтажа се извършва едновременно с измазването, за да се получи по-плътна и здрава спойка със стената.
Технология на монтажи

Външна топлоизолация

Напълно са прекъснати термомостовете и загубата на топлина през тях е елиминираноТочката на конденз е извън стената и е намалена корзията на арматурата в бетонните елементи, прекъсвайки проникването на влагаНе отнема от вътрешното пространство на стаитеСтените акумулират част от топлината и съответно помещенията изстиват по-бавно след прекъсване на затоплянето през зиматаИзстиването на затопления въздух става плавно през стената и се елиминира предпоставката за образуване на влага от вътрешната страна на стенитеПрез летния сезон е намалено значително загряването на стените от яркото слънце през деня и по този начин се поддържа по – хладна температура през нощтаПри монтажа на изолацията живущите в сградата не са притеснени от присъствие на работници в жилищните помещенияС поставянето на външна изолация се обновява облика на фасадата
Цената на външната топлоизолация е по-висока от вътрешнатаИзисква се допълнително монтаж на скеле или работа с алпинистиМонтажа на изолацията е значително по-труден, поради големите площи които трябва да се изравняват особено, когато това трябва да се прави на голяма височина с алпинистиМонтажа е в зависимост от метеорологичните прогнози, заради работата на откритоПоради факта, че изолационните материали са с по–ниска плътност, съществува по-висок риск от повреда на фасадата

Това е най–често използвания начин за монтаж на топлоизолация на сгради, средата за живот е значително по-благоприятна, заради липсата на мухъл в помещенията. Удължава се живота на самата сграда заради намалената корозия и ограниченото проникване на влага и течове през стените. Обновява се облика на сградите, особено ако те са по–стари и има увредена мазилка по фасадата. По-високата цена на външната изолация, е заради сложността на работата при по големи фасади, допълнителната необходимост от монтаж на скеле или работа с алпинисти, както и поради факта че работата е със сезонен характер. Разбира се, при многофамилните сгради организацията е най-трудното нещо, но за да има 100% ефективност от изолацията е необходима топлоизолация на цялата сграда, защото само така са прекъснати всички термомостове, загубите са значително по- малки когато са изоларани и общите части на сградата, които винаги оставят на последно място, по този начин заедно ще спрем неприятните „кръпки” по фасадите.

Изолация тип „сандвич” - стена|изолация|стена

Има всички плюсове на външната топлоизолацияНапълно защитена е от механична повреда
Приложението е възможно единствено при строителство на нови сградиВъзможно е обледеняване или нарушаване на естетичния вид на сградата

Този метод на топлоизолация е приложим единствено при текущо строителство на сграда. Има всички предимства на външната изолация с единственото изискване по-дебелата част от зида да е от вътрешната страна. Много по–често се среща във Великобритания, заради по-умерените зимни температури, а и заради традиционния външен вид на къщите там. В България се прилага като допълнително разнообразие, когато се търси ефекта и красотата от традиционната зидария. Препоръчва се за изолация на стени с южно или югозападно изложение. Разновидност на този тип изолация е, когато празнината между двата зида се запълва със смес от насипна вата и течна смола.

Комбинирана изолация, вътрешна и външна

Напълно са прекъснати термомостовете и загубата на топлина през тях е елиминиранаВъзможността за проникване на влага отвън е напълно елиминиранаПрез летния сезон е намалено значително загряването на стените от яркото слънце през деняС поставянето на външна изолация се обновява облика на фасадата
При по–добра вътрешна изолация има опасност точката на конденз да е изместена в стената или близо до вътрешната изолация, по този начин може да се образува конденз и да се увеличи корозията на арматурата в бетонните елементиСтените не акумулират цялата част от топлината и съответно помещенията изстиват по-бързо след прекъсване на затоплянето през зиматаОтнема се от вътрешното пространство на стаитеПри монтажа на изолацията, живущите в сградата трябва да се съобразяват с присъствие на работници в жилищято, съпътствано с нуждата от преместване на мебели и багажКомбинираната изолация има всички минуси на външната топлоизолацияНай–скъпият начин за топлоизоларане на едно жилище

Комбинираният тип топлоизолация е най–скъпият вариант от четирите. Обикновено се използва като презастраховка за постигане на максимална енергийна ефективност, което може да създаде проблеми във връзка с появата на мухъл в следствие конденз, независимо дали е спазена технологията при изграждане на вътрешната топлоизолация, било то с гипскартонна конструкция, зад която механично се поставя каменна вата или полагане на блокчета от NEOPOR или EPS, които се използват при строителство на нови сгради, а високата им цена се компенсира от бързия им и опростен начин на работа.

Вътрешна топлоизолация

Цената е много по-ниска от цената за поставяне на външна топлоизолацияМонтажа не зависи от метеорологичните условияНе се изисква допълнително монтаж на скеле или работа с алпинистиМонтажа на изолацията е значително по-бърз, поради малките площи които трябва да се изравняват
Не са прекъснати термомостовете и загубата на топлина през тях не е елиминиранаТочката на конденз е близо до вътрешната част на стената, като по този начин затоплянето на стените е прекратено, а обледеняването им би довело до корозия на арматурата в бетонните елементи и бързото им разрушаванеВъзможността за проникване на влага отвън не е прекратенаОтнема се от вътрешното пространство на стаитеСтените не акумулират част от топлината и съответно помещенията изстиват по-бързо след прекъсване на затоплянето през зиматаИзстиването на затопления въздух става рязко и съществува опасност от овлажняване под изолациятаПрез летния сезон загряването на стените от яркото слънце през деня не е спряно и те продължават да отдават топлина през нощтаПоради факта, че изолационните материали са с по–ниска плътност съществува риск от повреда на изолацията при допир или неволен ударПри монтажа на изолацията живущите в сградата трябва да се съобразяват с присъствие на работници в жилището, съпътствано с нуждата от преместване на мебели и багаж

Вътрешната изолация е подходяща за топлоизолация на сгради, при които е необходимо бързо затопляне на въздуха в помещенията. Трябва да се има предвид, че след спиране на уредите за отопление, изстиването на въздуха става бързо. За топлоизолация на мазета, на жилищни сгради или на отделни стени, при които има ограничен достъп до външната стена, е подходящо топлоизолиране на подовете, заради по–комфортното усещане от топлия под или тавани, когато температурната разлика с помещението отгоре е малка. Вътрешна топлоизолация на стени може да се прави в краен случай, но да бъде много точно изчислена точката на конденз и с изискването да се осигури много добра вентилация, за да се предотврати образуването на влага по стената. Не се препоръчва монтаж на вътрешна топлоизолация на стени, които са застрашени от обледеняване, защото процеса на разрушаването на такива стени е многократно по-бърз. Обикновено вътрешна топлоизолация се препоръчва от „майстори”, като по този начин те си улесняват работата свързана с изправяне на стените, а и е възможност за допълнителни доходи.

сравнение на външна и вътрешна изолация

θ12– точка на оросяване (конденз) - образува се при 60% влажност и температура 12 ºC

θпом – температура в помещението

θВ – външна температура